086-21-51981227 [email protected]

کریستال کد می تواند برچسب کارتونی مخصوص بچه ها را عرضه کند. تمام مواد غیر سمی هستند و برای کودکان بسیار امن هستند.

و ما چسب های قابل جابجایی برای برچسب ها را می پذیریم، که برچسب ها به راحتی پوست می کنند بدون هیچ گونه چسبنده و قابل استفاده مجدد.

چاپگر با کیفیت بالا با کیفیت بالا می تواند چاپ رنگی کامل برای برچسب ها را برای ایجاد برچسب های جذاب تر برای بچه ها فراهم کند.